Thuốc diệt kiến Maxforce Quantum

1.050.000

Maxforce được thiết kế để bắt chước các nguồn thức ăn ưa thích của kiến ​​thợ mộc: ngọt. công thức đặc biệt này cho phép những con kiến ​​tìm kiếm thức ăn để trở về thuộc địa và ăn mồi để ấu trùng và nữ hoàng (s). Các Maxforce Domino Effect ™ giết chết ngay cả những thuộc địa ẩn và khó tiếp cận nhất. Công thức mạnh mẽ để kiểm soát kiến ​​hiệu quả Nhanh chóng kiểm soát – trong vòng 3-5 ngày