MAP PERMETHRIN 50 EC 500ML (ANH)

530.000

HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG, NHẬP KHẨU NGUYÊN CHAI TỪ ANH QUỐC.