THUỐC DIỆT MỐI MYTHIC 240SC 100ML

Liều cực thấp, hiệu quả cao, lây Lan mạnh, không mùi, không bay hơi, diệt tận gốc, tồn lưu trong nhiều năm