Thuốc diệt kiến Nhật Bản

200.000

Đuổi và tiêu diệt các loại kiến trong nhà

– Kiến sẽ bị tiêu diệt ngay sau khi ăn mồi hoặc chạm phải mồi –

Tiêu diệt ấu trùng và kiến con trong tổ khi các kiến trưởng thành ăn mồi, tha về tổ.

– Diệt kiến tận gốc kể cả ấu trùng con.